Profile

with_bag

 profile-2

profile-3

โปรณัฐพงษ์ ร่วมยอด (โปรบอย) เริ่มเล่นกีฬากอล์ฟครั้งแรกเมื่ออายุ 10 ปี โดยมี คุณณรงค์ ร่วมยอด** (คุณพ่อ) เป็นผู้สอนกอล์ฟ ผลักดัน และส่งเสริมมาโดยตลอด

โปรณัฐพงษ์เริ่มเข้าแข่งขันกอล์ฟอย่างจริงจังเมื่ออายุ 13 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนทีมชาติ เมื่ออายุ 14 ปี และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสมัครเล่นทีมชาติเมื่ออายุ 17 ปี หลังจากนั้น  ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟ ยังต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลี และ ประเทศฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่อง

โปรณัฐพงษ์ ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้วยทุนผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านกีฬา(ทุนช้างเผือก)ในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น  โปรณัฐพงษ์ได้ สร้าง ชื่อเสียง ให้กับสถาบัน และมีผลงานที่โดดเด่น มากมาย จากการชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟระดับประเทศ และระดับชาติ

ในปี พศ. 2542 หลังจากจบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โปรณัฐพงษ์ ตัดสินใจเข้าเป็นนักกอล์ฟอาชีพ  โดยเข้าสอบผ่านเป็นนักกอล์ฟอาชีพ (Turn Pro.) สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (Thailand Professional Golfer Association)  และสามารถสอบผ่าน การเป็นนักกอล์ฟอาชีพจากการเข้าสอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น นับจากปี 2542 บนเส้นทางสายอาชีพนี้   โปรณัฐพงษ์ได้สร้างผลงานการแข่งขันทั้ง Asian Tour, Malaysian Tour และ Thailand PGA Tour     อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

  ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของโปรณัฐพงษ์ ร่วมยอด

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:**คุณณรงค์ ร่วมยอด เป็นผู้ก่อตั้งสมาคม นักกอล์ฟอาชีพอาวุโส แห่งประเทศไทย (Senior Professional Golfer Association, Thailand)   และดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโส แห่งประเทศไทย เป็นท่านแรก อีกทั้งได้สร้างผลงานเอาไว้มากมายใน วงการกอล์ฟไทย

คุณณรงค์ ร่วมยอด จบการศึกษาจาก ประเทศอังกฤษ สาขาคณิตศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพทนายความที่มีชื่อเสียง คุณณรงค์รักการเล่นกีฬากอล์ฟ เป็นอย่างยิ่ง ทำให้ คุณณรงค์ได้ ผลักดันและให้การสนับสนุน โปรณัฐพงษ์ ลูกชาย ให้ก้าวเข้าสู่ เส้นทางสายอาชีพนี้ **

 

 

All right reserved @ 2009 NattapongGolf.com