Why Nattapong Golf?

 

why-1

why-2

why-3

 

 

Nattapong Golf Center ดำเนินการ สอนกอล์ฟ โดยนักกอล์ฟอาชีพ "Tournament Professional Golfer (Touring Pro)" โปรณัฐพงษ์ ร่วมยอด ซึ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่มีประสบการณ์เข้าแข่งขันในรายการ Asian Tour,  Malaysian Tour, Thailand PGA Tour กว่า 20 ปี เริ่มต้นจาก เยาวชนทีมชาติ สมัครเล่นทีมชาติ

จนถึงนักกอล์ฟอาชีพ ที่ได้เข้าเป็น อันดับ  1 ใน 20 ของนักกอล์ฟอาชีพของประเทศไทย ปี พศ. 2548 และ พศ. 2550 (Ranking by All Thailand Golf Circuit Point Ranking 2005 & 2007, Thai Professional Golf Association)

เพราะเราเข้าใจดีว่าการเรียนกอล์ฟ การสอนกอล์ฟ แบบภาคทฤษฎี หรือ การเรียนกอล์ฟ แบบฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟวิ่งเรนจ์ อาจไม่เพียงพอ เรานำประสบการณ์การเล่นกอล์ฟมากกว่า20ปี ของผู้ฝึกสอนนำมาถ่ายทอดให้พร้อมแนะนำเทคนิคที่ได้จากการแข่งขันจริง ใน PGA Thailand Tournamentวินาทีต่อวินาที ช็อตต่อช็อต และเทคนิคต่างๆ  ตลอดจน กฎ กติการะดับสากล อีกทั้งประสบการณ์ในการเรียนกอล์ฟกับ สถาบัน David Lead Better Golf Academy นำมาพัฒนาการสอนกอล์ฟ และมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนกอล์ฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนกอล์ฟ

เพราะเสน่ห์ของกอล์ฟ คือเป็นกีฬาที่มีความสนุก ท้าทาย การเล่นกอล์ฟที่ดี มีองค์ประกอบหลายอย่าง อาทิเช่น พื้นฐานการตีกอล์ฟ การวางแผนการเล่นจิตวิทยา วิธีการสอนจากผู้สอนถึงผู้เรียน การทำความเข้าใจถึงของธรรมชาติของเกมส์กอล์ฟ ที่แท้จริงว่านอกจากการฝึกซ้อมใน Driving Range แล้ว ผู้เล่นยังต้องเจอกับความท้ายทายจาก ตำแหน่งธง สภาพอากาศ ลม ฝน สภาพสนามหญ้า อุปสรรคต่างๆ ทั้งหลุมทราย บ่อน้ำฯลฯ อยู่ตลอดเวลา ประสบการณ์ตรงของผู้สอนจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะสามารถนำมาแก้ไขและรับมือกับความท้ายทายต่างๆในเกมส์ ของนักกอล์ฟได้จริง และทำให้ผู้เรียนกอล์ฟมีความเชื่อมั่นและสนุกกับการตีกอล์ฟได้มากขึ้น

 นอกจาก ประสบการณ์การแข่งขันใน Professional Tournament Nattapong Golf เรายังได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนกอล์ฟเพื่อเพิ่มศักยภาพของการเรียนกอล์ฟดังนี้ 

  • การวิเคราะห์วงสวิงโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Analysis) ที่ทันสมัยที่สุด
  • การวิเคราะห์วงสวิงของผู้เรียน กับโปรผู้ฝึกสอน
  • การบันทึกภาพด้วยกล้อง VCD Documentation
  • เอกสารประกอบการสอนกอล์ฟ (Technical sheet)
  • อุปกรณ์ช่วยฝึก (Teaching Edge) สำหรับผู้เรียนกอล์ฟ เพื่อเน้นประสิทธิภาพของการตีกอล์ฟที่ถูกต้อง

 All right reserved @ 2009 NattapongGolf.com